دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کارگاه اصول و مفاهیم نانوپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

پیشرفت ها در زمینه گرد و غبار هوشمند مبتنی بر فناوری نانو

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

مرور کلی بر کویید-۱۹ و گرافن

    ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹

انتخاب هیات علمی مرکز به عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۲۰۱۹

..

ادامه...

زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه